گل براردی به اینتر (ساسولو ۱-۰ اینتر)

(نه تنها پنالت بود بلکه باید هندانویچم بخاطر نگاه چپ چپ اخراج میکرد.)
به خدا اگر این پنالت بود!
پنالتی صد درصد اینتر که از پشت خراب شدن رو اساموا نگرفت بعد اینو که بغل به بغل میرفتن اصلا لمسشم نکرد پنالتی گرفت

مطالب مشابه